Pearson repetytorium angielski rozdział 2 dom


Pearson repetytorium angielski rozdział 2 dom.

Pearson repetytorium angielski rozdział 2 dom. Słówka z rozdziału pierwszego „DOM” przygotowali Jakub i Artur. Dziękujemy za współpracę.

Wszystkich słówek w tym dziale jest 391. Zestaw ten jest propozycją kolejnej serii słówek do podręcznika, skierowaną do osób uczących się na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. 

Pearson repetytorium dla uczniów liceów i techników z języka angielskiego rozdział „DOM” pozwala sprawdzić znajomość słownictwa na poziomie zaawansowanym z tego zakresu tematycznego.

Opanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. 

Różnica między modułem nauki a modułem testu polega na sposobie traktowania słówek, w których popełniony został błąd.

W module testu każde słówko losowane jest tylko jeden raz i niezależnie od tego, czy udzielona została poprawna, czy błędna odpowiedź, jest ono usuwane z puli słówek.

W przypadku modułu nauki słówko, w którym został popełniony błąd losowane jest kolejny raz, aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Rozdział 2 DOM

TABELA SŁÓWEK Rozdział 2 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

FISZKI  – Rozdział 2 moduł nauki słówek Pearson repetytorium język angielski podstawa rozszerzenie.

NAUKA SŁÓWEK  – Rozdział 2 moduł nauki słówek Pearson repetytorium język angielski podstawa rozszerzenie.

TEST SŁÓWEK  – Rozdział 2 moduł testu słówek Pearson repetytorium język angielski podstawa rozszerzenie.

Pod tym linkiem: Pearson repetytorium język angielski podstawa i rozszerzenie znajdują się zestawy słownictwa do wszystkich dostępnych rozdziałów tego podręcznika.