Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział 1 człowiek


Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział 1 człowiek.

Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział 1 człowiek. Słówka z rozdziału pierwszego „człowiek” przygotowali Mateusz i Hubert. Dzięki 🙂 Wszystkich słówek w tym dziale jest 262. Zestaw ten jest propozycją kolejnej serii słówek do podręcznika, skierowaną do osób uczących się na poziomie zaawansowanym. 

Macmillan education repetytorium dla uczniów liceów i techników poziom rozszerzony języka angielski rozdział człowiek pozwala sprawdzić znajomość słownictwa na poziomie zaawansowanym z zakresu tematycznego człowiek.

Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział domOpanowanie elementarnego słownictwa gwarantuje sukces podczas ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego. 

Różnica między modułem nauki a modułem testu polega na sposobie traktowania słówek, w których popełniony został błąd.

W module testu każde słówko losowane jest tylko jeden raz i niezależnie od tego, czy udzielona została poprawna, czy błędna odpowiedź, jest ono usuwane z puli słówek.

W przypadku modułu nauki słówko, w którym został popełniony błąd losowane jest kolejny raz, aż do udzielenia poprawnej odpowiedzi.

Rozdział 1 CZŁOWIEK

TABELA SŁÓWEK rozdział 1 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

FISZKI  – rozdział 1 moduł nauki słówek Macmillan repetytorium poziom rozszerzony.

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 1 moduł nauki słówek Macmillan repetytorium poziom rozszerzony.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 1 moduł testu słówek Macmillan repetytorium poziom rozszerzony.