Quiz-‘Test Your Professional English’- I edycja.


Quiz-‘Test Your Professional English’- I edycja.

Zapraszamy na test leksykalny sprawdzający wiedzę z branży gastronomicznej, w szczególności słownictwo związane z artykułami spożywczymi i daniami, sprzętem gastronomicznym oraz przyjmowaniem zamówień w restauracji.

Quiz trwa 15 minut i zawiera 40 pytań. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Submit quiz .

Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail. 

Quiz przygotowała Małgorzata Prusak. Dziękuję za współpracę.

 

Aby rozpocząć kliknij przycisk NEXT

 

Quiz-‘Test Your Professional English’- I edycja..


 

Welcome to quiz Test Your Professional English


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name
Email