Master of Vocabulary 2016


Master of Vocabulary 2016.

Druga edycja quizu „Master of Vocabulary”.

Poniżej znajduje się quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych „Master of Vocabulary 2016”. Jak sama nazwa wskazuje można spodziewać się wszystkiego, co ma związek z nauką słownictwa w języku angielskim.

Quiz zawiera słownictwo z zakresu 14. tematów maturalnych, w ramach programu nauczania języka angielskiego dla klas szkoły średniej (liceum oraz technikum).

Quiz trwa 12 minut i zawiera 40 pytań. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Submit quiz .

Wyniki quizu zostaną przesłane na podany na końcu adres e-mail. 

Quiz przygotowały Aleksandra Jawor i Małgorzata Prusak.

 

Aby rozpocząć kliknij przycisk NEXT

 

Master of Vocabulary 2016.


 

Welcome to quiz Master of Vocabulary 2016


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Email