Master of Vocabulary 2015


Master of Vocabulary 2015.

Pierwsza edycja quizu „Master of Vocabulary”.

Poniżej znajduje się quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych „Master of Vocabulary 2015”. Jak sama nazwa wskazuje można spodziewać się wszystkiego, co ma związek z nauką słownictwa w języku angielskim.

Quiz trwa 12 minut i zawiera 40 pytań. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Submit quiz .

Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail. W przypadku udzielenia takiej samej liczby poprawnych odpowiedzi o zajętym miejscu będzie decydował krótszy czas wykonania zadania. 

Quiz przygotowały Anna Gołdyn i Małgorzata Prusak.

 

Master of Vocabulary 2015.


 

Welcome to quiz Master of Vocabulary 2015


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name Nick Email