Język angielski poziom rozszerzony Macmillan rozdział 7 zakupy i usługi test


Język angielski poziom rozszerzony Macmillan rozdział 7 zakupy i usługi test. 

Język angielski poziom rozszerzony Macmillan rozdział 7 zakupy i usługi test.


Wpisz znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu w polu tekstowym.

Zanim zaczniesz test zapoznaj się z listą słówek w tym zestawie pod linkiem: Język angielski poziom rozszerzony Macmillan rozdział 7 zakupy i usługi – Tabela. Szybka powtórka słówek z wymową dostępna jest pod linkiem Język angielski poziom rozszerzony Macmillan rozdział 7 zakupy i usługi– fiszki.

Możesz też poćwiczyć pod linkiem Język angielski poziom rozszerzony Macmillan rozdział 7 zakupy i usługi – Nauka.

Pod tym linkiem: Macmillan repetytorium poziom rozszerzony język angielski znajdują się zestawy słownictwa do wszystkich dostępnych rozdziałów tego podręcznika.


Test słówek Repetytorium Macmillan poziom rozszerzony

Test słów – Rozdział 7: ZAKUPY I USŁUGI


Liczba słówek w zestawie:

Język angielski

Wylosowane słówko:Odpowiedź:


    

0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(