Języka angielski poziom rozszerzony Macmillan rozdział 3 szkoła tabela słów


Język angielski poziom rozszerzony Macmillan rozdział 3 szkoła tabela słów.

Język angielski poziom rozszerzony Macmillan rozdział 3 szkoła tabela słów zawiera słownictwo z podręcznika Repetytorium dla uczniów liceów i techników na poziomie rozszerzonym do języka angielskiego.


NAUKA SŁÓWEK  TEST SŁÓWEK    FISZKI


Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział 3 szkoła

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
uczelnia, akademiaacademy
szkoła z internatemboarding school
kolegium, uniwersytetcollege
uczyć się do zawodudo vocational training
szkoła podstawowaelementary school
wydziałfaculty
finansowany przez państwofunded by the government
wyższe wykształcenie, studia wyższehigher education
przedszkolekindergarten
żłobeknursery
szkoła publicznapublic school
szkoła prywatnaprivate school
szkoła niepublicznaindependent school
system oświaty niepublicznejpublic school system
zerówkareception class
stypendiumscholarship
czesneschool fees
szkoła średniasecondary school
szkoła przyjmująca tylko wybranych uczniówselective school
odbyć praktykiserve an apprenticeship
szkoła państwowastate school
dzielić uczniów na grupy (ze względu na umiejętności)stream
pożyczka studenckastudent loan
warsztatyworkshop
doradca zawodowycareers adviser
woźny/woźnacaretaker
asystent/asystentka nauczycielaclassroom assistant
wicedyrektor/wicedyrektorkadeputy head
wychowawca/wychowawczyniform teacher
przewodniczący samorządu szkolnegohead boy
przewodnicząca samorządu szkolnegohead girl
dyrektor szkołyheadmaster
dyrektorka szkołyheadmistress
wykładowcalecturer
stołówka, bufetcanteen
świetlicacommon room
korytarzcorridor
sala gimnastycznagymnasium
gabinet dyrektoraheadteacher's office
aulalecture theatre
bibliotekalibrary
plac zabawplayground
boiskosports field
pokój nauczycielskistaffroom
nieobecnyabsent
osoba nieobecnaabsentee
absencjaabsenteeism
zgromadzenie, apelassembly
obecność na zajęciach, frekwencjaattendance
dręczyć, prześladowaćbully
zapamiętać informacjecommit information to memory
obowiązkowycompulsory
obowiązkowy np. przedmiotobligatory
czas skupienia uwagiconcentration span
program nauczaniacurriculum
wagarować, opuszczać lekcjecut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjachdetention
wykonać zadaną pracędo an assignment
napisać zadaną pracęwrite an assignment
napisać wypracowaniewrite an essay
poszukiwać, prowadzić badaniado research
podrabiaćforge
wolna lekcja, "okienko"free period
zostać zawieszonymget suspended
przedstawić prezentacjęgive presentation
styl uczenia sięlearning style
opuszczać lekcjemiss lessons
opuszczać lekcje, wagarowaćskip classes
były uczeń/była uczennicaold student
opcjonalny, dowolnyoptional
być lepszym od innychoutperform the others
drugie śniadanie do szkołypacked lunch
zwracać na coś uwagępay attention to somebody
zwracać na kogoś uwagępay attention to something
uważać na lekcjipay attention in class
strój na WFPE kit
wagarowaćplay truant
prezentowaćpresent
obecnypresent
rozdanie nagródprize-giving
punktualnośćpunctuality
poruszyć problemraise a problem
samodyscyplinaself-discipline
zadawać pracęset work
zwolnienie (np. z WF-u) z powodu chorobysick note
starać się zrozumiećstruggle to understand
zrobić sobie rok przerwy między maturą a studiamitake a gap year
robić notatkitake notes
sprawdzać obecnośćtake the register
wziąć wolnetake time off
semestrterm
plan zajęćtimetable
konsultacjetutorial
być stworzonym do czegośbe cut out for something
przesunąć coś na wcześniejszy terminbring something forward
znaleźć coś (np. wymówkę)come up with something
rzucić (np. studia)drop out
dotrzeć do kogośget through to somebody
wybrać cośgo for something
przejrzeć coś, sprawdzić cośgo through something
oddać coś, wręczyć cośhand something in
nadrobić cośmake up for something
przynieść sukces komuśput the success down to somebody
przynieść sukces czemuśput the success down to something
nauczyć się czegoś, zapamiętać coś, przyswoić sobie cośtake something in
nagrodaaward
oszukiwać, ściągaćcheat
ściągać, przepisywaćcopy
wkuwaćcram
egzamin wstępnyentrance exam
zostać przyłapanymget caught
otrzymać wynikiget results
ocenić, wydać opinięgive feedback
wystawiać ocenygive marks
składać się nago towards
rozdać cośhand something out
egzamin próbnymock exam
egzamin testowypractice exam
ustnyoral
zdawać ponownieretake
egzamin kończący naukę w szkoleschool leaving exam
podejść do testutake a test
wyniki w nauceacademic results
świadectwocertificate
dyplomdiploma
wyróżnieniedistinction
otrzymać stopień naukowydo a degree
absolwent/absolwentka studiówgraduate
ukończyć (studia wyższe)graduate from
zdobyć stypendium dowin a scholarship to
zostać rzuconym na głęboką wodębe thrown in at the deep end
nie móc myśleć logiczniecan't think straight
ponieść sromotną klęskęfail miserably
być w stanie coś zrozumiećget one's head round something
chwytać coś, zrozumieć cośget the hang of something
uporać się z czymśget to grips with something
dostać nauczkęlearn one's lesson
potrzebować pomocyneed a hand
na końcu językaon the tip of one's tongue
zdać egzamin celującopass an exam with flying colours
wypytywać kogośpick somebody's brains
ktoś ma pustkę w głowiesomebody's mind goes completely blank
przebrnąć przez egzaminscrape through an exam
przewidziećsecond-guess
moment, w którym trzeba szybko nauczyć się czegoś trudnegosteep learning curve
uczęszczać na kursattend a course
wycieczka w ramach wymiany międzyszkolnejexchange trip
impreza zorganizowana w celu zbierania funduszyfundraising event
prowadzić klubrun a club
przemówić/zwrócić się do grupyaddress a group
zaniepokojonyanxious
przywiązanieattachment
być typem naukowcabe an academic type
nie móc się zdecydowaćbe in two minds about something
zatroszczyć się o coścater for something
zatrzymać się, stanąćcome to a stop
pragnąć czegoścrave something
toczy się debatadebate rages
opustoszały, bezludnydeserted
oddany/poświęcony czemuśdevoted to
podjechać (o samochodzie)draw up
instytucja edukacyjnaeducational institution
wydobyć, uzyskaćelicit
podkreślić, zaakcentowaćemphasise
skończyć (gdzieś jako ktoś)end up
narzucić, wymusićenforce
zapewnić, upewnić sięensure
bezpośrednia komunikacja (twarzą w twarz)face-to-face communication
w oczekiwaniu na cośin anticipation of something
na korzyść czegośin favour of something
uwolnićlet loose
spełnić oczekiwanialive up to expectations
próżnowaćlounge around
utrzymywaćmaintain
technika ułatwiająca zapamiętywaniememory aid
przemówienie mające na celu zmotywowanie uczniów lub zawodników do większego wysiłkumotivational speech
opowiadać o czymśopt for something
zespół; ławapanel
ceny, stawkirates
przypominać sobie informacjerecall information
wyrazić zgodę na cośsanction something
zdobyć kilka punktów (np. na teście)score some points
bystry, inteligentnysharp as a knife
dzielić na mniejsze grupysubdivide
wykorzystać cośtake advantage of something
przeciwległy koniecthe far end
cenny, cenionytreasured
głosować frekwencjąvote with one's feet
napisać CVwrite a CV
Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział 3 szkoła - 186 słówek i zwrotów. Powtórzenie do matury w zakresie rozszerzonym.

NAUKA SŁÓWEK  TEST SŁÓWEK    FISZKI


Pod tym linkiem: Macmillan repetytorium poziom rozszerzony język angielski znajdują się zestawy słownictwa do wszystkich dostępnych rozdziałów tego podręcznika.