I know everything 2015


I know everything 2015.

Kolejna edycja Konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Poniżej znajduje się quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych „I know everything 2015”. Jak sama nazwa wskazuje można spodziewać się wszystkiego, co ma związek z nauką języka angielskiego. W tej wersji, rozszerzonej, konkurs obejmuje wiadomości z religioznawstwa brytyjskiego i obszarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) jak i Australii oraz zagadnienia z gramatyki angielskiej i słownictwa.

Quiz trwa 12 minut i zawiera 45 pytań. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Submit quiz .

Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail. W przypadku udzielenia takiej samej liczby poprawnych odpowiedzi o zajętym miejscu będzie decydował krótszy czas wykonania zadania. 

 


 

Welcome to your I know everything 2015

Name Email

Be sure to click Submit Quiz to see your results!