High Note 2 Pearson


High Note 2 Pearson.

High Note 2 Pearson – zakresy tematyczne do podręcznika z języka angielskiego.

Startujemy z nauką słówek i materiałami do kolejnego popularnego podręcznika używanego w szkołach po gimnazjalnych i po szkole podstawowej. Tym razem zestaw słownictwa przystosowany do poziomów zaawansowania A2 + B1.

Porcje słówek będą się składać z czterech podstawowych elementów stanowiących uzupełniający się nowy, udoskonalony moduł do nauki słownictwa. Do każdego działu tematycznego przygotowane zostaną: Tabela słówek, Fiszki, Nauka słówek oraz Test słówek.

Z czasem powstanie tutaj kompletny zestaw tematyczny do wszystkich rozdziałów podręcznika High Note 2. Dziękujemy wszystkim za współpracę przy opracowaniu list słownictwa. Życzymy miłej nauki i zabawy oraz sukcesu i kompletu punktów na maturze z języka angielskiego.


Dział pierwszy OSOBOWOŚĆ

TABELA SŁÓWEK rozdział 1 Rodzina i przyjaciele – High Note 2 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI  rozdział 1 Rodzina i przyjaciele – High Note 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 1 Rodzina i przyjaciele – High Note 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 1 Rodzina i przyjaciele High Note 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.

Rozdział drugi SZKOŁA

TABELA SŁÓWEK rozdział 1 Szkoła – High Note 2 – zestaw słówek z rozdziału pierwszego do nauki i powtórki w formie tabelarycznej.

FISZKI   rozdział 1 Szkoła – High Note 2 po przejrzeniu tabeli słownictwa proponujemy zacząć od prostego powtórzenia słówek przez zabawę w odwracane karteczki z wymową.

NAUKA SŁÓWEK rozdział 1 Szkoła – High Note 2 – moduł nauki słówek. Wpisujemy znaczenie wylosowanego słówka lub zwrotu. Słówka błędnie wpisane wracają do puli słów i mogą być wylosowane ponownie.

TEST SŁÓWEK – rozdział 1 Szkoła High Note 2 – moduł testu słówek. Jeśli popełnimy błąd nie mamy już możliwości podania poprawnej odpowiedzi.