Drugi okres warunkowy


Drugi okres warunkowy.

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników w drugim okresie (trybie) warunkowym.

W konstrukcjach przeczących nie używaj form skróconych.