Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2019


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2019 – matura z języka angielskiego w nowej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z ubraniami. Do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A-E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2019 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom podstawowy

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

2.1. – suggests what to wear for a formal event.

2.2. – is a presenter at a fashion show.

2.3. – talks about an embarrassing mistake caused by identical clothing.

2.4. – describes an incident connected with a pattern on a dress.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: gives an opinion about a dress someone is wearing.