Zadania maturalne

Angielski słuchanie 2 matura próbna grudzień 2014


Język angielski.

Angielski słuchanie 2 matura próbna grudzień 2014 – przygotowanie do matury z języka angielskiego w nowej formule od 2015 r.


 

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz cztery wypowiedzi związane z fotografowaniem. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura próbna grudzień 2014 – matura z języka angielskiego poziom podstawowy

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

2.1. – gives an opinion about the camera he/she uses regularly.

2.2. – explains how an unusual photo was taken.

2.3. – invites listeners to enter a photo competition.

2.4. – talks about a photo exhibition he/she visited.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: gives advice on how to photograph food.