Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2019


Język angielski.

Angielski rozszerzony słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2018 – matura z języka angielskiego w nowej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat pozbywania się z domu niepotrzebnych rzeczy. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. .

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2019 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom rozszerzony.

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

This speaker

2.1. – the reasons why some houses or flats remain cluttered.

2.2. – the support he/she received while decluttering.

2.3. – the psychological consequences of leaving your house cluttered.

2.4. – a common mistake made while decluttering. .

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: the amount of time it took to declutter his/her house.