Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura maj 201


Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura maj 2019.

Ćwiczenie 9 – Rozumienie wypowiedzi – Struktury gramatyczno-leksykalne – „nowa” matura.

Zadanie 9 – struktury gramatyczno-leksykalne – rozumienie wypowiedzi.
Uzupełnij zdania 9.1.–9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.

 

9.1. During the last lesson, our chemistry teacher explained how to avoid spilling (avoid / spill) the chemicals in the lab.

9.2. Children should be encouraged to take (encourage / take) risks and make their own mistakes while they are still young enough to learn from them.

9.3. I still don’t know which major to choose. As soon as I make up my mind | have made up my mind (make / mind) , I will let you know.

9.4. I’m sure this gadget is Stephen’s idea. He must have invented (must / invent) it last year when he was unemployed for a few months.

 

Jeśli wszystkie pomysły na rozwiązanie zawiodły sprawdź model odpowiedzi do tego zadania.