Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2017


Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2017 – „nowa” matura.

Zadanie 9. – trzecie ćwiczenie gramatyczno-leksykalne.
W zadaniach 9.1.–9.5. spośród podanych opcji odpowiedzi (A–C) wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu. Zakreśl literę A, B albo C.

9.1.No other boy in the team is a better player than Tom.

(!Tom isn’t such a good player as the other boys in the team.) (!Some boys in the team are better players than Tom.) (Tom is the best player in the team.)


9.2. “Don’t work till late,” Mum said to Judy.

(!Mum asked Judy to start work later.) (!Mum said that Judy didn’t work till late.) (Mum told Judy not to work till late.)

9.3. Mike started writing the letter 20 minutes ago and hasn’t finished yet.

(Mike has been writing the letter for the last 20 minutes.) (!Mike needs 20 minutes to finish the letter.) (!Mike finished writing the letter 20 minutes ago.)

9.4.I can work longer hours if they pay me more.

(I don’t mind working) (!I refuse to work ) (!I’m not interested in working)

9.5. Can I have a word with you?

(!I can give you my word.) (I’d like to talk to you.) (!I think that you should speak up.)