Ćwiczenia do matury rozszerzonej parafraza zdań język angielski


Ćwiczenia do matury rozszerzonej parafraza zdań język angielski.

Parafraza zdań – Ćwiczenia do matury rozszerzonej parafraza zdań język angielski. Jedną ze sprawdzanych umiejętności podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jest umiejętność parafrazowania.

Z definicji parafraza jest swobodną przeróbką tekstu lub tłumaczenia, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens. Podczas matury jednak oczekiwana jest konkretna modyfikacja tekstu zamierzona przez układającego zestaw. Dlatego oferujemy możliwość podejrzenia rozwiązania zadania. Zachęcamy do korzystania z solucji dopiero wtedy, gdy nie mamy już żadnych pomysłów, jak rozwiązać zadanie.

Ćwiczenia do matury rozszerzonej parafraza zdań język angielskiUmiejętność parafrazowania należy ćwiczyć, gdyż nie każdy abiturient radzi sobie z tego typu zadaniami. Bez wątpienia trzeba wykazać się dosyć zaawansowaną znajomością języka obcego, by móc wykonywać tego typu przekształcenia. Oczywiście można też tego typu umiejętności wyćwiczyć i doskonalić. W tym celu proponujemy ćwiczenie na parafrazę.

Ćwiczenie składa się z 30 przykładów. Są to zdania, w których należy wpisać wymagany fragment używając odpowiedniej struktury gramatycznej i podanej sentencji. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. Można wpisać od dwóch do maksymalnie sześciu wyrazów.

Wpis ma charakter przypominający o dostępnych zasobach na portalu merula. 

 


 

Przykład:

 I moved to Poland ten years ago. HAVE

I have been living in Poland for ten years.


 

Za każdym razem losowanych jest 5 przykładów.

Po wypełnieniu wszystkich luk pojawi się u dołu ćwiczenia przycisk „sprawdź”. Tym samym otrzymujemy natychmiastową odpowiedź, czy nasze rozwiązanie jest poprawne.