Język angielski - Matura 2012 poprawka sierpień - Słuchanie 2

Posłuchaj tekstu nagrania ćwiczenia drugiego.

Usłyszysz wypowiedzi pięciu nastolatków na temat ich relacji z rodzicami. Do każdej osoby (2.1.-2.5.) dopasuj zdanie podsumowujące jej wypowiedź (A-F). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 2 sierpień 2012 - matura poprawkowa

2.1. - I sometimes feel ignored.

2.2. - I can trust my parents.

2.3. - I try not to worry my parents.

2.4. - I am encouraged to have my own point of view.

2.5. - I have limited freedom.


Zdanie niepasujące do żadnej wypowiedzi : I sometimes upset my parents.