Język angielski - Matura 2012 poprawka sierpień - Słuchanie 1

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie.

Usłyszysz zapowiedź programu telewizyjnego. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 1 sierpień 2012 - matura poprawkowa

1.1. Mary’s family has run the business for over 100 years.(T)(!F)

1.2. Mary is the first woman in her family to run the boat service.(T)(!F)

1.3. Mary learnt to row a boat when she was an adult.(!T)(F)

1.4. Mary has more work in June than in August.(!T)(F)

1.5. Someone helped Mary write the book “The Story of the Stirling Ferry”.(!T)(F)