Język angielski - Matura 2008 - Słuchanie 2

Posłuchaj tekstu nagrania ćwiczenia drugiego.

Usłyszysz zapowiedzi pięciu programów telewizyjnych. Na podstawie usłyszanych informacji odpowiedz na podane pytanie, dopasowując odpowiedzi do tematyki programu. Jedna odpowiedź podana została dodatkowo i nie odnosi się do żadnej wypowiedzi.

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 2 - matura 2008

What is each programme about?

2.1. - DAY-TO-DAY PROBLEMS KIDS HAVE

2.2. - A LIFE CHANGE

2.3. - PEOPLE IN UNIFORMS SAVING OUR LIVES

2.4. - A NICE PLACE TO LIVE

2.5. - PROFESSIONALS HELPING KIDS


Odpowiedź niepasujące do żadnego programu : CHILDREN’S ACCIDENTS AT HOME