Język angielski - Matura 2008 - Słuchanie 1

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie.

Usłyszysz krótką rozmowę John’a i Mary. Na podstawie usłyszanych informacji odpowiedz na pytania 1.1. – 1.5. Zaznacz John lub Mary.

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 1 - matura 2008.

Who

1.1. prefers practice to theory?(John)(!Mary)

1.2. makes better omelettes?(John)(!Mary)

1.3. used to work as a cook?(John)(!Mary)

1.4. couldn’t find a job?(!John)(Mary)

1.5. met interesting people at university?(!John)(Mary)