Język angielski - Matura 2007 - Słuchanie 2

Posłuchaj tekstu nagrania ćwiczenia drugiego.

Zapoznaj się z poniższymi zdaniami. Usłyszysz wypowiedź na temat huraganu w Stanach Zjednoczonych. Zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz właściwą odpowiedź.

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 2 - matura 2007

2.1. - The speaker came home from college because she missed her family. (TRUE) (!FALSE)

2.2. - The family left some of their things at a neighbour’s. (TRUE) (!FALSE)

2.3. - During the journey the animals were separated from one another. (!TRUE) (FALSE)

2.4. - The speaker is sure her house has been destroyed. (!TRUE) (FALSE)