Język angielski - Matura 2007 - Słuchanie 1

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie.

Zapoznaj się z nazwami programów telewizyjnych podanymi poniżej. Usłyszysz zapowiedzi sześciu programów. Przyporządkuj im nazwy (A-H) w kratki (1.1-1.6.). Dwie nazwy programów podane zostały dodatkowo i nie pasują do żadnej zapowiedzi. Przyporządkuj niepasujące nazwy programów w pola poniżej w kolejności alfabetycznej.

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 1 - matura 2007.

1.1. E. documentary

1.2. D. comedy

1.3. H. children’s programme

1.4. B. chat show

1.5. A. culinary programme

1.6. G. medical programme

Nazwy programów niepasujących do żadnej zapowiedzi:
C. weather forecast, F. gardening programme