czytać

Znajomość środków językowych język angielski


Znajomość środków językowych język angielski.

W poniższym teście możliwie jest sprawdzenie znajomości leksykalnych z języka angielskiego. Znajomość środków językowych język angielski to umiejętność wymagana na maturze z języka angielskiego. Wymaga znajomości czasowników frazalnych (phrasal verbs),  idiomów oraz kolokacji. 

kolokacje

Test obejmuje 32 pytania, na które należy udzielić poprawnej odpowiedzi wybierając jedną z trzech propozycji A, B, C. Na końcu ćwiczenia przewidziano możliwość podania adresu email w celu przesłania wyników testu z poprawnymi odpowiedziami na podaną skrzynkę mailową. Wszystkie dane typu nick, imię, adres email nie są obowiązkowe. Można je podać, ale nie jest to konieczne. Informacje tego typu nie są przechowywane i wykorzystywane do żadnych celów marketingowych, reklamowych itp.

Wszystkie odpowiedzi w quizie są wymagane. Jeśli pominiecie jakieś pytanie można do niego wrócić. Niekompletny quiz nie zostanie oceniony i poprawiony. Pamiętajcie, żeby na końcu ćwiczenia nacisnąć przycisk "Prześlij quiz"

 

 

 


 

Znajomość środków językowych

Aby rozpocząć ćwiczenie kliknij przycisk Next


Be sure to click Submit Quiz to see your results!Name Email