Zestaw ustny 1 język angielski


Zestaw ustny 1 język angielski.

Zestaw ustny 1 język angielski obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

  • Podróżowanie i turystyka
  • Żywienie
  • Życie rodzinne i towarzyskie

 

Zadanie 1. 4 minuty

Jesteś na obozie językowym w Szkocji. W drodze na zajęcia byłeś/byłaś świadkiem wypadku. Opowiadasz o tym nauczycielowi na zajęciach. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 

 

 przyczyna wypadku                                   poszkodowani 

                                  udzielona pomoc                                 reakcja innych osób 

 

Rozmowę rozpoczyna zdający. 


Zadanie 2. 3 minuty.

Opisz obrazek.

Zestaw ustny 1 język angielski

  1. What are they celebrating? What makes you think so?
  2. How do you usually spend your birthday?
  3. Tell me how you or somebody you know celebrate the New Year’s Eve.

Zadanie 3. 5 minut

Wraz z kolegami/koleżankami ze szkoły chcecie otworzyć małą szkolną restaurację. Macie do wyboru 3 pomysły.Wybierz opcję, która będzie twoim zdaniem najbardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Zestaw ustny 1 język angielski Zestaw ustny 1 język angielski

 

 

 

 

 

Zestaw ustny 1 język angielski

 


 

Pytania po prezentacji. 

  1. Is healthy lifestyle important to you? Why/why not?
  2. What are benefits of cooking and eating at home?