Przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego część 2


Przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego część 2.

Zaproponuj inne rozwiązanie. Znajdź inny pomysł.

Masz inny pomysł

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
Maybe we could…/Perhaps you could…Może moglibyśmy ... / Być może mógłbyś ...
Why don't we/you…?Dlaczego my / ty ...?
How about/What about… + czasownik z końcówką -ing?Co powiecie na / o ... ...?
Let's… + czasowwnik w formie podstawowej. A może…
What do you think about…?Co myślisz o…?
Could we please…?Czy możemy prosić ...?
I think you should...Myślę, że powinieneś...
If I were you, I would...Gdybym był na twoim miejscu to bym...
So instead of…, we could...Więc zamiast ... moglibyśmy ...
Masz inny pomysł - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego 2

Często sytuacja chwili do zastanowienia się.

Nie wiesz, co powiedzieć

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
Well, I don't know.Cóż, nie wiem.
It's hard to say really.Trudno powiedzieć naprawdę.
One possible way is to…Jednym z możliwych sposobów jest ...
May I think for a second?Czy mogę pomyśleć przez chwilę?
Let me think for a moment.Pozwól mi chwilę pomyśleć.
I have to think for a while.Muszę chwilę pomyśleć.
How shall I put it?Jak mam to powiedzieć?
It's difficult to say, but…Trudno powiedzieć, ale …
I'm not sure, but maybe…Nie jestem pewien, ale może …
Nie wiesz, co powiedzieć - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego 2

Wyraź swoje zainteresowanie zagadnieniem korzystając ze zwrotów.

Zainteresował Cię temat

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
Oh, really?Naprawdę?
That's great!To wspaniale!
That's really awful!To naprawdę okropne!
And what happened next?A co stało się dalej?
I think I can understand how it felt.Myślę, że rozumiem, jak to było.
So what was it like?Więc jak to było?
So what did you do?Więc co zrobiłeś?
Tell me more about it.Powiedz mi więcej o tym.
I can't believe it!Nie mogę w to uwierzyć!
That's interesting/amazing/impossible/horrible!To interesujące / niesamowite / niemożliwe / okropne!
Zainteresował Cię temat - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego 2

Zgoda na czyjeś argumenty i podzielanie opinii rozmówcy.

Zgadzasz się

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
Absolutely/ Of course/ Right/ Exactly. Absolutnie/Oczywiście/Prawda/Dokładnie
I couldn't agree more!Nie mógłbym zgodzić się bardziej.
I (do) agree that…Zgadzam się, że…
I'm of a similar opinion.Mam podobną opinię.
You're right.Masz rację.
Zgadzasz się - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego 2

Wyrażanie odmiennej opinii.

Nie zgadzasz się

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
I'm afraid I don't agree at all.Obawiam się, że nie mogę zgodzić się z tym w całości.
I see you point, but…Rozumiem twój punkt widzenia, ale…
I'm of a totally different opinion.Mam zupełnie inną opinię.
I wouldn't say that.Nie powiedziałbym tak.
I completely/totally/disagree.Kompletnie/Zupełnie nie zgadzam się.
Nie zgadzasz się - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego 2

Brak zrozumienia zaznaczysz tymi zwrotami.

Nie rozumiesz

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
I'm afraid I don't understand.Obawiam się, że nie rozumiem.
I don't know what it means. Nie wiem co to znaczy
Could you explain this word to me?Czy mógłbyś wyjaśnić mi to słowo?
I'm not sure - does it mean..?Nie jestem pewny - czy to znaczy…?
Could you repeat that, please?Czy mógłbyś powtórzyć to, proszę?
Sorry, I didn't catch/hear that.Wybacz nie usłyszałem / zrozumiałem
Could you speak louder/more slowly?Czy mógłbyś mówić głośniej? / wolniej?
Could you spell that, please?Czy mógłbyś mi to przeliterować?
Pardon?Słucham?
Nie rozumiesz - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego 2

W jaki sposób wyrazić prośbę.

Masz prośbę

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
Could you please tell/advise/inform me…?Czy mógłbyś mi proszę powiedzieć/doradzić /poinformować?
Can you help me with…?Czy możesz mi pomóc z…?
I have a request…Mam prośbę…
Will you + czasownik w formie podstawowej…?Czy mógłbyś?
I was wondering if you could…Zastanawiam się czy mógłbyś…
Would you be so kind as to + czasownik w formie podstawowej ?Byłbyś tak miły…
Would you mind + czasownik z końcówka -ingCzy mógłbyś / Czy masz coś przeciwko?
Could you possibly…?Czy mógłbyś proszę…?
Is there any way you could…?Czy jest jakiś sposób abyś mógł…?
Would it be possible for you to…?Czy jest możliwe abyś…?
I would be grateful if you could… Byłbym wdzięczny gdybyś…
Masz prośbę - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego 2