Przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego część 1


Przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego część 1.

W celu wyrażenia swojego zdania w jakiejś sprawie, wygłoszenia opinii lub po prostu przekazania opinii możemy użyć poniższych zwrotów.

Twoim zdaniem.

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
In my opinion/view,...Moim zdaniem,...
If you ask me,... Według mnie,...
I think (that)...Myślę, że (to)...
I believe (that)...Uważam, że (to)...
I feel (that)...Czuję, że (to)...
As far as I`m concerned...Jeśli o mnie chodzi...
Personally,...Osobiście...
It seems to me (that)...Wydaje mi się, że (to)...
The way i see it,...Ja widzę to tak,...
I`m sure it`s better to...Jestem pewien, że lepiej...
Twoim zdaniem - przydatne zwroty do matury ustnej z języka niemieckiego.

Często sytuacja i kultura wymaga umiejętności przeproszenia. Można wtedy skorzystać z tych zwrotów.

Chcesz przeprosić

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
I`m (so/very) sorry...Tak mi przykro/ Bardzo mi przykro
I apologize/would lite to apologize for (my behaviour)Przepraszam za moje zachowanie/Chciałbym przeprosić za swoje zachowanie
Please forgive me.Proszę wybacz mi.
I didn't mean to do it.Nie chciałem tego zrobić.
I feel bad/terrible/awful about...Czuję się źle/strasznie/okropnie z...
Chcesz przeprosić - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego.

Nie przejmuj się, nic nie szkodzi.

Nic nie szkodzi

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
Don`t worry about it.Nie przejmuj się tym.
That`s OK/all right.Wporządku/Wszystko w porządku.
Forget it.Zapomnij o tym.
It doesn`t matter.To nie ma znaczenia.
It`s not a problem/No problem.To nie problem/Nie ma problemu.
Nic nie szkodzi - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego część I

Jeśli się zgubiłeś lub chcesz zapytać o drogę przydatne okażą się zwroty poniżej.

Zgubiłeś się

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
Excuse me, how can/do i get to...?Przepraszam jak mogę dojść do...?/Przepraszam jak mogę dostać...?
Can you tell me the way to … ?Czy możesz mi wskazać drogę do ...?
Is there a ... near here?Czy jest tu ... blisko stąd?
Go straight on...Idź prosto...
Turn left/right (at the next crossing/at the traffic lights).Skręć w lewo/prawo (przy następnym skrzyżowaniu/na światłach).
Go past …Przejdź obok ...
Walk across/along the street.Idź przez/wzdłóź ulicy.
It takes about (five minutes) to get there.Dojście tam zajmuje około (pięć minut).
Keep going until you see/reach...Kontynuuj aż zobaczysz/osiągniesz...
Take the first/second turning on your left.Skręć w pierwszą/drugą drogę po twojej lewej.
Zgubiłeś się - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego część 1

W przypadku, gdy masz jakiś problem warto znać zwroty z poniższej tabeli.

Masz problem

Język angielski Flaga AngliiJęzyk polski Flaga Polski
I've got a problem.Mam problem
I need (some milk) but (the shop) is closed.Potrzebuje (troche mleka) ale (sklep) jest zamknięty
Can you lend me ( your car)?Czy możesz pożyczyć mi ( twój samochód)
Can I borrow ( your pen)?Mogę pożyczyć długopis
I would like to make a complaint about …Chciałbym zgłosic skargę na temat
This machine looks broken.Ta maszyna wygląda na zepsutą
The lift isn't working.Winda nie działą
One element is missing.Jeden element zaginął.
The hotel room is dirty.Pokój hotelowy jest brudny
The food was not cooked properly.Jedzenie nie było gotowane należycie
Masz problem - przydatne zwroty do matury ustnej z języka angielskiego część 1.