Present Simple ćwiczenia


Present Simple ćwiczenia

Present Simple ćwiczenia. Przygotowanie do testów i sprawdzianów.

Uzupełnij właściwą formę Present Simple lub Present Continuous.

W ćwiczeniu należy stosować formy skrócone np. „don’t”, „doesn’t”.

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnych pięciu przykładów. Zdania mogą się powtarzać.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.