New Matura Solutions tabela słów rodzina konflikty międzypokoleniowe


New Matura Solutions tabela słów rodzina konflikty międzypokoleniowe.

New Matura Solutions tabela słów rodzina konflikty międzypokoleniowe Oxford. Zakres obejmuje 94 słówka i zwroty na poziomie upper-intermediate:


 

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK


New Matura Solutions tabela słów rodzina konflikty rozdział 3

Język polski Flaga PolskiJęzyk angielski Flaga Anglii
młodość, wiek dojrzewaniaadolescence
uwielbiaćadore
dorosłość, pełnoletnośćadulthood
pyskowaćanswer back
wycofać się (z jakiegoś stanowiska)back down
nadawać na tych samych falachbe on the same wavelength
być nieufnymbe wary of somebody
sprzeczać się z kimśbicker with somebody
wskaźnik urodzinbirth rate
chwalić się komuś czymśboast to somebody about something
wydarzenie zacieśniające więzy między ludźmibonding experience
podkreślać czyjeś najgorsze cechybring out the worst in somebody
prześladowaniebullying
dzieciństwochildhood
zasypać, przepaść międzypokoleniowąclose the generation gap
wojowniczycombative
zwierzać się komuś z czegośconfide in somebody about something
uprzejmość, grzecznośćcourtesy
łatwy, śmiesznie prostydead easy
opuszczonydeserted
gardzićdespise
zakład poprawczydetention centre
milknąć, cichnąćdie down
zakłócający spokójdisruptive
remontować, odnawiaćdo something up
wadadrawback
starszyelderly
nasilać sięescalate
rodzina wielopokoleniowaextended family
wadliwy, błędnyfaulty
współczuć komuśfeel sorry for somebody
pochlebiaćflatter
flirtować z kimśflirt with somebody
zostać uprowadzonymget abducted
popadać w kłopotyget into trouble
mieć z kimś wiele wspólnegohave a lot in common with somebody
służba zdrowiahealthcare
przepełniony, przeludnionyheaving
zatrzymywać, opóźniać coś, kogośhold somebody, something up
najbliższa rodzinaimmediate family
ogromnie, niezmiernieimmensely
nieumiejętność, niemożnośćinability
nieumyślnieinadvertently
niemowlęctwo, dzieciństwoinfancy
obrazićinsult
interwencjaintervention
pouczać kogoś w kwestiilecture somebody about something
średnia długość życialife expectancy
długość życialifespan
patrzeć na kogoś z górylook down on somebody
szanować, poważać kogoślook up to somebody
postęp medycynymedical advance
wiek średnimiddle age
minimalistycznyminimalist
nagabywać, nękać kogoś o cośnag somebody about something
pieluchanappy
plemię koczowniczenomadic tribe
emeryt, emerytkaOAP
starośćold age
ozdobnyornate
bagatelizować cośplay something down
przenocować kogośput somebody up
odległy, oddalonyremote
wiek emerytalnyretirement age
hałaśliwy, awanturniczyrowdy
zgadzać się z kimśsee eye to eye with somebody
samozatrudnionyself-employed
doskonały, godny do naśladowaniashining example
kompromitować kogośshow somebody up
smogsmog
tupać nogamistamp your feet
emeryturastate pension
trzymać się razemstick together
wybiegaćstorm out
prostystraightforward
niechlujnytatty
dokuczać komuś z jakiegoś powodutease somebody about something
besztać, ganić kogoś za cośtell somebody off foot something
dziecko, brzdąctoddler
nieprzewidywalnyunpredictable
rozległy, niezmiernyvast
żywiołowość, energiavibrancy
kończyć cośwind something up
zawsze, bez wyjątkuwithout fail
zmarszczkawrinkle
być przypisywanym czemuśbe attributed to something
być przyklejonym do ekranube glutted to the screen
przełombreakthrough
przyczyna, czynnik przyczyniający się do czegoścontributing factor
wzrastać gwałtownierise dramatically
powiększać garderobęexpand your wardrobe
otyłośćobesity
objadanie sięover-eating
odwracać tendencjęreverse a trend
New Matura Solutions tabela słów rodzina i konflikty międzypokoleniowe rozdział 3 (94 słówka i zwroty).

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK


 

Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: New Matura Solutions słówka – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do tabeli słówek, modułów nauki i testu oraz ćwiczeń interaktywnych.