Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura czerwiec 2020


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura czerwiec 2020 – matura z języka angielskiego w nowej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z lustrami. Do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A-E). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura czerwiec 2020 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom podstawowy

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

The speaker

2.1. – is talking about a project which has made living in a certain place better.

2.2. – is describing a book he/she would like to find.

2.3. – is a teacher telling students about a place they are going to visit.

2.4. – is encouraging someone to buy something.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: is a guide showing tourists around a historic building.