Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura maj 2018


Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura maj 2018.

Ćwiczenie 9 – Rozumienie wypowiedzi – Struktury gramatyczno-leksykalne – „nowa” matura.

Zadanie 9 – struktury gramatyczno-leksykalne – rozumienie wypowiedzi.
Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak
aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.). W każdą lukę można wpisać
maksymalnie cztery wyrazy, wliczając wyraz już podany. Wymagana jest pełna
poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.
Uwaga: nie zmieniaj formy podanych wyrazów.

 

9.1. The demolition company has destroyed the bridge

PULLED

The bridge has been pulled down() by the demolition company.

9.2. She goes swimming every morning regardless of the weather.

MATTER

She goes swimming every morning no matter what() the weather is like.

9.3. I’m sure the Browns considered their decision to adopt the dog very carefully.

MUST

The Browns must have considered() heir decision to adopt the dog very carefully.

9.4. Parting from his parents was not easy for my nephew.

HARD

My nephew found it hard to part () from his parents.

 

Jeśli wszystkie pomysły na rozwiązanie zawiodły sprawdź model odpowiedzi do tego zadania.