Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura czerwiec 2020 odpowiedzi


Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura czerwiec 2020 odpowiedzi.

Ćwiczenie 9 – Rozumienie wypowiedzi – Struktury gramatyczno-leksykalne – „nowa” matura.

Uzupełnij zdania 9.1.-9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.

 

9.1. You must have forgotten (must / forget) to tell them how to get to our house. Otherwise, they would have arrived long before now.

9.2.  Jack’s request to have (Jack / request / have) a day off met with his employer’s refusal.

9.3. If the trekkers had decided to take (decide / take) the shorter route, they would be in trouble now. Fortunately they didn’t.

9.4. The ski jumping competition had to be cancelled (have to / cancel) yesterday due to strong wind.