Angielski poziom rozszerzony gramatyka ćwiczenie 9 matura maj 2015


Angielski poziom rozszerzony gramatyka ćwiczenie 9 matura maj 2015 – Rozumienie wypowiedzi – Struktury gramatyczno-leksykalne – „nowa” matura.

Zadanie 9 – struktury gramatyczno-leksykalne – rozumienie wypowiedzi.
Uzupełnij zdania 9.1.–9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając w to wyrazy już podane.

 

9.1. When I was a lecturer at university, I used to speak in public (use / speak / public) at least three times a week, but since I retired it has happened only occasionally.

9.2. I have to write down this limerick. I won’t manage to learn it by heart (learn / it / heart) in five minutes.

9.3. The manager’s sarcastic comments prevented me from expressing (prevent / I / express) my opinion at the last meeting.

9.4. If I knew how to ski, I would have gone skiing (go / ski) with a group of friends last weekend.

 

Jeśli wszystkie pomysły na rozwiązanie zawiodły sprawdź model odpowiedzi do tego zadania.