Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2019


Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2019 – „nowa” matura.

Zadanie 9. – trzecie ćwiczenie gramatyczno-leksykalne.
W zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

9.1. We needn’t blame (siebie)_____ for this mistake. 

(!our) (!ours) (ourselves)

9.2. (Ona wyszła z ) _____ the restaurant to make a phone call.

(!She went out) (!She moved) (She left)

9.3. Why don’t you want (żeby ona opowiadała)_____ about this event?

(her to talk) (!she talked) (!that she talks.)

9.4. My parents didn’t let me (obejrzeć)_____ a thriller late last night.

(!watching) (!to watch) (watch)

9.5. How much time (spędziłeś)_____ with your cousin in London last summer?

(!have you spent) (did you spend) (!had you spent)