Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2016


Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2016 – „nowa” matura.

Zadanie 9. – trzecie ćwiczenie gramatyczno-leksykalne.
W zadaniach 9.1.–9.5. spośród podanych opcji odpowiedzi (A–C) wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu. Zakreśl literę A, B albo C.

9.1.You look tired. You can hardly catch your breath. (Biegałeś)_____ ?

(Have you been running) (!Are you going to run) (!Had you run)9.2. (A może spotkamy się)______tomorrow? We have a lot to talk about.

(!Have we met) (How about meeting) (!Perhaps we met)

9.3. I don’t know how to (zainteresować g o )_____in history.

(get him interested ) (!show his interest) (!find him interesting)

9.4. (Czy pozwolisz mi)_____to invite my friends to celebrate my graduation?

(!Do you let me ) (!Would you agree ) (Will you allow me)

9.5. Mary decided to leave me and move abroad. (Nic nie mogłem na to poradzić)_____ .

(!I couldn’t stand it) (I couldn’t do anything about it) (!I wasn’t able to do it)


 

Merulka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eight − one =