Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2015


Angielski gramatyka ćwiczenie 3 matura maj 2015 – „nowa” matura.

Zadanie 9. – trzecie ćwiczenie gramatyczno-leksykalne.
W zadaniach 9.1.–9.5. spośród podanych opcji odpowiedzi (A–C) wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu. Zakreśl literę A, B albo C.

9.1. It’s not necessary for you to give me all the details.

(!You can’t give me all the details.) (!You mustn’t give me all the details.) (You don’t have to give me all the details.)9.2. They hope to reach the airport in twenty minutes.

(get to) (!take off) (!go on)

9.3.I’m looking forward to your answer.

(I’m waiting to get your answer. ) (!I’d like to send you my answer) (!I’ll be happy to answer your questions.)

9.4.Who prepared Mary’s breakfast?

(!ate Mary’s breakfast ) (made breakfast for Mary ) (!brought breakfast from Mary)

9.5. What do you think of working abroad?

(!Why don’t you want to work abroad?) (What’s your view on working abroad? ) (!Do you know someone who is working abroad?)