Present Simple i Present Continuous


Present Simple i Present Continuous

Ćwiczenia na doskonalenie umiejętności rozróżniania czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous. Pamiętajcie o zasadach użycia tych czasów.Najważniejsze zasady użycia w skrócie:

 

Present Simple

1. Gdy mówimy o czynnościach wykonywanych regularnie, należących do naszych zwyczajów, rutyny itp.

2. Gdy mówimy o prawdach i faktach dotyczących naszego życia, ludzi i otaczającego nas świata.

3. Gdy mówimy o uczuciach.

4. Gdy mówimy o harmonogramach, rozkładach jazdy, planach lekcji itp.

 

Present Continuous

1. Gdy mówimy o czynności wykonywanej w tym momencie.

2. Gdy mówimy o tymczasowej czynności wykonywanej w danym przedziale czasu; czynność ta rożni się od naszych rutynowych działań.

3. Gdy mówimy o zaplanowanej wcześniej czynności, która na pewno się odbędzie w przyszłości (tz. Present Continuous for the Future – Present Continuous dla przyszłości.)

4. Gdy mówimy o denerwującej nas czynności wykonywanej przez inną osobę i używamy słowa „always”.

 

 Ćwiczenia na Present Simple i Present Continuous.

 

Complete the text with the correct tense. Uzupełnij tekst podanym czasownikiem w odpowiednim czasie.

(Proszę nie stosować form skróconych. Pamiętajcie o literówkach.)

Sara lives (mieszka) in Bristol and she studies (studiuje) economy there. During the year she spends (spędza) most of her time studying and she does not have (nie ma ) much free time. But at the moment it is the summer holiday and she is working (pracuje) at the café. She is trying (próbuje) to earn some money because she wants (chce) to go to New York with her friends. Next month they are flying (lecą) there for two weeks. Sara loves (kocha) travelling so she is really excited.

Complete the sentences. Uzupełnij zdania.

(Proszę nie stosować form skróconych. Pamiętajcie o literówkach.)

My sister studies (study) law in London. Today she is studying (study) for an exam.
My brothers are going (go) to the club this Saturday. They go (go) out nearly every weekend.
I read (read) a lot of books. I am reading (read) a very poor one at the moment.
He is watching (watch) a basketball match now. He watches (watch) matches every Friday.
This shop sells (sell) good clothes. This week they are selling (sell) some jeans at lower prices.

Więcej przykładów na Present Simple i Present Continuous pod linkiem Ćwiczenia Present Simple i Present Continuous