Język angielski - Matura 2013 - Słuchanie

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie.

Zadanie 1. Usłyszysz fragment audycji radiowej na temat ciekawego maratonu. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).
1.1.Runners in this marathon cover over 40 kilometres every day. (!T)(F)

1.2.To stay in the race, the runner has to be faster than the riders on camels. (T)(!F)

1.3.Each morning runners get water for the whole day. (!T)(F)

1.4.Runners are allowed to carry as much baggage as they want. (T)(!F)

1.5.The speaker instructs listeners on how to prepare for a marathon. (!T)(F)