Język angielski - Matura 2012 - Słuchanie

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie.

Zadanie 1. Usłyszysz wywiad z reżyserką filmów dokumentalnych. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).
1.1. Sarah first went to the Arctic to make a film for TV.(!T)(F)

1.2. Sarah made some wildlife films before filming Arctic Tale.(T)(!F)

1.3. Arctic Tale is about changes in animals' living habits.(T)(!F)

1.4. Low temperatures are the main problem for film makers in the Arctic.(!T)(F)

1.5. In the interview, Sarah presents her views on global warming. (!T)(F)