Język angielski - Matura 2011 - Słuchanie

Posłuchaj tekstu nagrania ćwiczenia pierwszego.

Zadanie 1. Usłyszysz wypowiedzi pięciu nastolatków wspominających swoje dzieciństwo. Do każdej osoby (1.1.–1.5.) dopasuj zdanie podsumowujące jej wypowiedź (A–F).
1.1. - I had an accident.

1.2. - I chose my future career.

1.3. - I disappointed one of my parents.

1.4. - I was late for my performance.

1.5. - I got scared of performing in public.


Zdanie niepasujący do żadnej osoby : I won a school competition.