Język angielski - Matura 2010 - Słuchanie

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie.

Zadanie 1. Usłyszysz komunikat dotyczący konkursu. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).
1.1. The competition lasts more than a month.(T)(!F)

1.2. The competition is open to both amateurs and professionals.(!T)(F)

1.3. It is necessary to use the Internet to enter the competition.(T)(!F)

1.4. People must send at least one photograph in every category.(!T)(F)

1.5. The winner will receive $1,000 in cash.(!T)(F)