Język angielski - Matura 2009 - Słuchanie

Posłuchaj tekstu nagrania ćwiczenia pierwszego.

Zadanie 1. Usłyszysz wypowiedzi pięciu osób na temat telefonu komórkowego.Przyporządkuj każdej osobie (1.1. – 1.5.) zdanie podsumowujące jej opinię (A – F). Jedno zdanie nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
1.1. Speaker 1 - I never switch my mobile phone off.

1.2. Speaker 2 - I can use a mobile phone when something bad happens.

1.3. Speaker 3 - I use different functions of my mobile phone.

1.4. Speaker 4 - I have started to tell lies.

1.5. Speaker 5 - I have no private life because of my mobile phone.


Wypowiedź niepasująca do żadnegj osoby : I spend too much money on my phone bills.