Opis obrazka - zwroty - Bildbeschreibung

Niemieckie zwrotny przydatne do opisu obrazka i fotografii.

Opis obrazka - zwroty - Bildbeschreibung

Język niemiecki Język polski
Auf dem Bild befinden sich … Na obrazku znajdują się …
Auf dem Bild befindet sich ... Na obrazku znajduje się …
Auf dem Bild gibt es … Na obrazku jest / są
Auf dem Bild sieht man … Na obrazku widać …
Auf der linken Seite … Po lewej stronie
Auf der rechten Seite … Po prawej stronie
Daneben Obok (czegoś wcześniej wspomnianego)
Darüber Nad (czymś wcześniej wspomnianym)
Dazwischen Pomiędzy (jakimiś obiektami)
Darunter Pod (czymś wcześniej wspomnianym)
Das Bild zeigt … Obrazek pokazuje …
Das Bild,-er Obraz, obrazek
Das Foto stellt … dar. Zdjęcie przedzstawia …
Das Foto,-s Zdjęcie
Der Entwurf,-¨e Szkic
Die Abbildung Ilustracja
Die Fotografie,-en Fotografia
Die Grafik,-en Grafika
Die Illustration,-nen Ilustracja, rycina
Die Skizze,-n Szkic
Die Zeichnung,-en Rysunek
Hinten in der Mitte … Z tyłu na środku
Hinten links … Z tyłu po lewej stronie …
Hinten rechts steht / liegt / hängt … Z tyłu po prawej stronie stoi / leży /wisi …
Ich sehe auf dem Bild … Widzę na obrazku ...
Im Hintergrund … Na drugim planie, w tle …
Im Vordergrund sieht man … Na pierwszym planie widać …
In der Ecke W rogu
In der linken oberen Ecke W lewym górnym rogu
In der linken unteren Ecke W lewym dolnym rogu
In der Mitte Na środku, w środku
In der rechten oberen Ecke W prawym górnym rogu
In der rechten unteren Ecke W prawym dolnym rogu
Links Na lewo
Links oben Po lewej stronie u góry
Links unten Po lewej stronie na dole
Rechts Na prawo
Vorne in der Mitte Z przodu na środku
Vorne links Z przodu po lewej stronie
Vorne rechts Z przodu po prawej stronie
Das Foto gefällt mir, weil … To zdjęcie podoba mi się, ponieważ …
Das Foto gefällt mir nicht, weil … To zdjęcie nie podoba mi się, ponieważ …
Ich habe das Bild gewählt, weil … Wybrałam / wybrałem ten obrazek, ponieważ …
Es ist interessant, dass … To interesujące, że …
Das Bild hat mich beindruckt, weil … To zdjęcie wywarło na mnie wrażenie, ponieważ …
Ich habe mich für das Bild entschieden, weil … Zdecydowałem / zdecycowałam się na ten obrazek, ponieważ …