Czasownik nieregularny w języku niemieckim

Teoria, odmiana czasownika i przykłady
Czasownik teoria

Czasownik jest odmienną częścią mowy i odpowiada na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? Formą podstawową czasownika jest bezokolicznik. W języku polskim bezokolicznik kończy się na na -ć(cieszyć się, spać, pisać). W języku niemieckim bezokolicznik kończy się na -en (malen – malować, fragen - pytać, trinken - pić).

Aby odmienić czasownik przez osoby w czasie teraźniejszym Präsens, należy usunąć końcówkę -en i do tematu czasownika dodać końcówki osobowe.

Końcówki osobowe

Personalpronomen - Zaimek osobowy Verbendungen - Końcówka
ich -e
du -st
er/sie/es/man -t
wir -en
ihr -t
sie/Sie en

Czasownik nieregularny

 • czasowniki, w których samogłoska rdzenna a zmienia się w 2. i 3. os. lp. na ä, np.: laufen (biec), schlafen (spać), fahren (jechać), tragen (nosić), waschen (myć, prać), halten (trzymać, zatrzymać się)

 • czasowniki, w których samogłoska rdzenna e zmienia się w 2. i 3. os. lp. na i, np.: helfen (pomagać), sprechen (mówić), essen (jeść), geben (dawać), nehmen (brać), treffen (spotykać)

 • czasowniki, w których samogłoska rdzenna e zmienia się w 2. i 3. os. lp. na ie, np.: sehen (widzieć).
 •   laufenen - biegać
  a => ä
  helfen - pomagać
  e => i
  sehen - widzieć
  a => ie
  ich laufe helfe sehe
  du läufst hilfst siehst
  er/sie/es/man läuft hilft sieht
  wir laufen helfen sehen
  ihr lauft helft seht
  sie/Sie laufen helfen sehen

 • Czasowniki haben i sein.

 •   haben- mieć sein - być
  ich habe bin
  du hast bist
  er/sie/es/man hat ist
  wir haben sind
  ihr habt seid
  sie/Sie haben sind
  Przykłady

  Der Schüler läuft 2 Kilometer. Siehst du Gebirge do drüben? Ihr helft euren Eltern. Sie laufen oft. Sie hilft dem Jungen. Der Mann hat keine Zeit. Bist du zufrieden mit deinem Auto? Ćwiczenia

  Czasowniki modalne

  Czasowniki modalne odmieniają się przez zaimki osobowe inaczej w liczbie pojedzynczej, a inaczej w liczbie mnogiej. Porównaj w tabeli.

    dürfen - mieć pozwolenie
  können - umieć, potrafić, móc mögen - lubić müssen - musieć
  sollen - mieć powinność
  wollen - chcieć
  ich darf kann mag muss soll will
  du darfst kannst magst musst sollst willst
  er/sie/es/man darf kann mag muss soll will
  wir dürfen können mögen müssen sollen wollen
  ihr dürft könnt mögt müsst sollen wollen
  sie/Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen

  Czasowniki modalne występują z bezokolicznikiem innego czasownika tworząc z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w formie osobowej występuje na drugim miejscu, a bezokolicznik (drugiego czasownika) na końcu zdania.

  Przykłady
  Ihr sollt das Buch lesen.
  Ich muss fleißig arbeiten.
  Das Kind kann endlich in die Schule gehen.