Welttour 4 - Rozdział 5 - Die Arbeit - Praca

Połącz słówka zgodnie z ich znaczeniem.