Merulka Deutsch

Mój pokój - Mein Zimmer

Podpisz przedmioty na obrazku.

Mein Zimmer

der Rolladen()

die schwarzen Kissen()

das rote Sofa()

der Fernsehtisch()

der Fernseher()

der Kissen()

der Teppich()

der Lautsptecher()

der grüne Kissen()

die Lampe()Aby wpisać znaki nie występujące w polskim układzie klawiatury PRZYTRZYMAJ (lewy) ALT i wpisz NUMER korzystając z klawiatury numerycznej.
Ä = 0196
ä = 0228
Ö = 0214
ö = 0246
Ü = 0220
ü = 0252
ß = 0223