Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 2023


Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 2023

Landeskunde Bundesländer und Kantone

Kolejna edycja Konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.  W tym roku konkurs dotyczy obszaru Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Skupiamy się głównie na zagadnieniach z geografii krajów niemieckojęzycznych. Landy, kantony i ich stolice – czyli podział administracyjny. Ponadto góry, rzeki, sąsiedzi.

Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 2023. Quiz trwa 10 minut i zawiera 30 pytań. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Prześlij wynik Quizu . Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail. W przypadku udzielenia takiej samej liczby poprawnych odpowiedzi o zajętym miejscu będzie decydował krótszy czas wykonania zadania. 

Po ukończeniu quizu przechodzimy do drugiej części konkursu.


 

Witaj Landeskunde Bundesländer und Kantone


Pamiętaj żeby kliknąć Prześlij wynik Quizu!Name:
Email: