Powtórzenie wiadomości Infos zum Beruf rozdział 1


Powtórzenie wiadomości Infos zum Beruf rozdział 1

Siedem ćwiczeń powtórzeniowych po rozdziale 1 do podręcznika Infos zum Beruf dla klas o profilu gastronomicznym – język zawodowy w gastronomii.

W teście są pytania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego,  gramatyka i pisanie – zadanie otwarte.

Znaki specjalne – pod tym linkiem jest „ściąga” jak wpisywać ä, ö, ü, ß

Aby rozpocząć test kliknij przycisk „Weiter” – na końcu testu kliknij przycisk „Pokaż wynik testu”.


Powtórzenie wiadomości - Infos zum Beruf rozdział 1 - Willkommen


Znaki specjalne – jak wpisać Umlaut