Niemiecki słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2018


Język niemiecki.

Niemiecki słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2018 – matura z języka niemieckiego w nowej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z podróżowaniem. Do każdej
wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do
tabeli.
Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

niemiecki słuchanie 2 matura maj 2018 – „nowa” matura z języka niemieckiego poziom podstawowy

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

2.1. – Diese Person spricht über die Gründe für ihre Reise.

2.2. – Diese Person stellt das Tagesprogramm vor.

2.3. – Diese Person macht Werbung für ein Reisebüro. 

2.4. – Diese Person empfiehlt ein Reiseziel.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: Diese Person erzählt von dem Wetter während ihrer Reise.


 

Merula