Meine Welttour 3 rozdział 1 tabela słów


Meine Welttour 3 rozdział 1 tabela słów.

Meine Welttour 3 rozdział 1 tabela słów. Zakres tematyczny "Wykształcenie - Szkoła" obejmuje 191 słówek i zwrotów:

  1. Powrót do szkoły,
  2. Wykształcenie wyższe,
  3. Egzamin maturalny,
  4. Statystyki,
  5. Wybór zawodu,
  6. Inne …

 

NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK      FISZKI


 

Meine Welttour 3 - Słówka rozdział 1 - Wykształcenie

Język polski Flaga PolskiJęzyk niemiecki Flaga Niemiec
przygodadas Abenteuer Abenteuer
maturadas Abitur
zdawać egzamineine Prüfung ablegen
kończyćabschließen
odpisywaćabschreiben
kończyćabsolvieren
z drugiej stronyandererseits
początekder Anfang Anfänge
od początkuvon Anfang an
przyjemny, miłyangenehm
strachdie Angst Ängste
bać sięÄngste haben
wymagającyanspruchsvoll
obecnyanwesend
bezrobociedie Arbeitslosigkeit Arbeitslosigkeit
pobytder Aufenthalt Aufenthalte
uważaćaufpassen
kształcićausbilden
wykształceniedie Ausbildung Ausbildungen
wyłącznieausschließlich
autorytatywnyautoritär
uważaćbenutzen
zakresder Bereich Bereiche
informować, zawiadamiaćberichten
wykształcenie zawodowedie Berufsausbildung Berufsausbildungen
zwymyślać kogośbeschimpfen
zdawaćbestehen
spoglądaćblicken
myśleć odenken an
przeprowadzaćdurchführen
z jednej stronyeinerseits
wreszcieendlich
decyzjadie Entscheidung Entscheidungen
podjąć decyzjeeine Entscheidung treffen
dowiadywać sięerfahren
sukcesder Erfolg Erfolge
wyjaśnićerklären
zezwalaćerlauben
wyuczyć sięerlernen
umożliwiaćermöglichen
dorosłyder Erwachsene Erwachsenen
dorosładie Erwachsene Erwachsenen
opowiadaćerzählen
wiecznyewig
przedmiotdas Fach Fächer
specjalistader Fachmann Fachmänner
koniec wakacjidas Ferienende Ferienenden
studia zaocznedas Fernstudium Fernstudien
cieszyć się nasich freuen auf
cieszyć się zsich freuen über
cierpliwośćdie Geduld
cierpliwygeduldig
przeciwieństwodas Gegenteil Gegenteile
w przeciwieństwie, przeciwnieim Gegenteil
teraźniejszośćdie Gegenwart
pokoleniedie Generation Generationen
sprawiedliwygerecht
szczęściedas Glück
na szczęściezum Glück
szczęśliwyglücklich
wspaniałomyślnygroßzügig
rzemieślniczyhandwerklich
nienawidzićhassen
pomocdie Hilfe Hilfen
pomocnyhilfsbereit
ukończenie szkoły wyższejder Hochschulabschluss Hochschulabschlüsse
szkoła wyższadie Hochschule Hochschulen
mieć nadziejehoffen
być w modziein sein
przemysłowyindustriell
w każdym raziejedenfalls
kupieckikaufmännisch
kombinacjadie Kombination Kombinationen
przestępczośćdie Kriminalität Kriminalität
rolniczylandwirtschaftlich
kazać, pozwalać, zostawiaćlassen
nauczyć, uczyćlehren
chwalićloben
luźnylocker
ochota, mieć ochotędie Lust
mediumdas Medium Medien
zdanie, opiniadie Meinung Meinungen
wyrażać opiniędie Meinung äußern
z pomocąmithilfe
możliwośćdie Möglichkeit Möglichkeiten
motywowaćmotivieren
wiadomośćdie Nachricht Nachrichten
koniecznynotwendig
porządny, uporządkowanyordentlich
wkuwaćpauken
palićrauchen
egzamin dojrzałościdie Reifeprüfung Reifeprüfungen
szkodaschade
tworzyćschaffen
ukończenie szkołyder Schulabschluss Schulabschlüsse
rok szkolnydas Schuljahr Schuljahre
wynik szkolnydie Schulleistung Schulleistungen
wagarowaćschwänzen
trudnośćdie Schwierigkeit Schwierigkeiten
seminariumdas Seminar Seminare
przeciwniesonst
troskadie Sorge Sorgen
troszczyć się osich sorgen um
rosnąć, wspinać sięsteigen
surowystreng
stresującystressig
studiadas Studium Studien
uzależnienie, nałógdie Sucht Süchte
torba, kieszeńdie Tasche Taschen
kieszonkowedas Taschengeld
udziałdie Teilnehme Teilnehmen
drzwidieTür Türen
uniwersytetdie Universität Universitäten
rozmawiaćsich unterhalten
przedsiębiorstwodas Unternehmen Unternehmen
poprawiaćverbessern
zabraniaćverbieten
spędzaćverbringen
mijaćvergehen
zapominaćvergessen
godny zaufaniavertrauenswürdig
stosowaćverwenden
mijać, kończyć sięvorbei sein
przygotowanyvorbereitet
zamierzać, planowaćvorhaben
wykładdie Vorlesungen Vorlesungen
przeważającyvorwiegend
wybieraćwählen
zmieniaćwechseln
ani… ani…weder… noch…
kryzys gospodarczydie Wirtschaftskrise Wirtschaftskrisen
cudownywunderbar
zadowolony zzufrieden mit
przyszłośćdie Zukunft
plan na przyszłośćder Zukunftsplan Zukunftspläne
związekder Zusammenhang Zusammenhänge
Meine Welttour 3 - Słówka rozdział 1 - Wykształcenie - lista słówek po rozdziale pierwszym podręcznika.

 


NAUKA SŁÓWEK    TEST SŁÓWEK      FISZKI


Merulka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ten − 2 =