Quiz I know everything 2016


Quiz I know everything 2016

Zapraszamy do kolejnej edycji quizu „I know everything”. W tegorocznym wydaniu w konkursie kładziemy nacisk na słownictwo, zwroty idiomatyczne i gramatykę.

Quiz I know everything 2016

Proszę uzupełnić dane w fomularzu. 

Aby rozpocząć quiz kliknij przycisk Next

Name Email

Be sure to click Submit Quiz to see your results!
Pytania do quizu przygotowały: Halina Małysa – Legutko i Agata Wójs