Quiz I know everything 2016


Quiz I know everything 2016

Zapraszamy do kolejnej edycji quizu „I know everything”. W tegorocznym wydaniu w konkursie kładziemy nacisk na słownictwo, zwroty idiomatyczne i gramatykę.

Quiz I know everything 2016

Proszę uzupełnić dane w fomularzu. 

Aby rozpocząć quiz kliknij przycisk Next

Name Email


Pytania do quizu przygotowały: Halina Małysa – Legutko i Agata Wójs

Merulka